Antony Jay w przedmowie do książki Mereditha Belbina „Zespoły zarządzające” traktującej o pracy zespołowej i rolach zespołowych powiedział: nie istnieje na świecie człowiek, który byłby jednocześnie stanowczy i wrażliwy na uczucia innych, energiczny i przy tym cierpliwy, doskonały w wygłaszaniu mowy a jednocześnie uważnie słuchający, działający zdecydowanie, ale z namysłem, może natomiast istnieć taki ZESPÓŁ!

Na tym właśnie polega sztuka budowania zespołu, aby jego członkowie byli zróżnicowani i mogli pełnić wszystkie funkcje niezbędne do realizowania stawianych celów i zadań. Zgromadzenie jednak różnych osobowości, charakterów i temperamentów w jednym miejscu może rodzić ryzyko nieporozumień i konfliktów. Dlatego tak ważne jest poznanie, zrozumienie i docenienie różnic członków zespołu. Wówczas zespół działa najbardziej efektywnie, jest kreatywny i skuteczny zarazem.

Zbudowanie takich struktur jest celem prowadzonych przeze mnie warsztatów. Skupiam się na wielu aspektach niezbędnych w pracy zespołowej takich jak świadomość siebie i innych osób, dostrzeganie i docenianie różnic oraz uwzględnianie tych różnic w komunikacji i sposobie motywowania.

W jaki sposób to osiągnąć?  Z pewnością nie ma jednej recepty, bo wiele zależy od tego co już masz.

Możesz skorzystać z warsztatów W zróżnicowaniu siła!, możesz najpierw sprawdzić czym jest narządzie wykorzystywane w tych warsztatach zamawiając indywidualną sesję z raportem FRIS, możesz dodatkowo wzmocnić własny rozwój zawodowy/menedżerski korzystając z indywidualnego procesu coachingowego.

Wydarzenia

Festiwal FRIS_13.01.2017

W piątek 13 stycznia 2017 odbyły się warsztaty FRIS dla menedżerów. W kameralnym gronie uczestnicy mogli zapoznać się i „poczuć” czym jest nowe, polskie narzędzie Style Myślenia i Działania FRIS. Wiedza ta była niezbędna, aby menedżer mógł docenić wartość, jaką FRIS może wnieść do jego zespołu. Ale to nie wszystko W zorganizowanym mini-konkursie trzy osoby […]

Na stronę główną

13 stycznia 2017 roku!  FRIS dla menedżerów. Poznaj swój zespół z zupełnie innej strony. Zespół – zgromadzenie różnych osobowości, charakterów i temperamentów w jednym miejscu, to może rodzić konflikty i nieporozumienia. Z FRIS łatwo dasz sobie z tym radę! Zapraszam menedżerów kierujących zespołami i każdego, kto na co dzień współpracuje z innymi ludźmi, do zapoznania […]

Współpracuję: